អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ២ ឆ្នាំ​ទី ៨ ខ្សែ​ទី ៨ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

A-ឆ្នាំ​គម្រប់ ៨  
D-បញ្ជី​រឿង  
១- បរិវដ្ដ​គមនាគម ដំណើរ​អង់តួរណេរ​ក្នុង​ដែន​កូសាំងស៊ីន --ព្រះ​សាសន​សោភ័ណជ. ណាត ចាងហ្វាង​រង​សាលា​បាឡី រៀបរៀង (ត)
២- ខេមាខេម​សរណ​កថា --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ២៧
៣- ពិធី​បុណ្យ​ប្រគេន​កញ្ចប់​បាយ នៅ​ស្រុក​លាវ --ភិក្ខុ​សុមនតិស្ស ស៊ី អួន រៀបរៀង ៣៧
៤- រឿង​តេមិយជាតក​សេចក្ដី​ចាស់ ៤៣
៥- តម្រា​នាដ​សាស្ត្រ --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ៥៧
៦- រឿង​ធ្មេញ​ជៃ​បណ្ឌិត សេចក្ដី​ចាស់ (ត) ៧១
រូប​ផ្សេង ៗ ៧- ព្រះ​ចេតិយ​ធាតុ​ហ្លួង នៅ​ក្នុង​ដែន​ក្រុង​វៀងចន្ទន៍ (លាវ)
៨- ព្រះ​ចេតិយ​បញ្ចុះ​ព្រះ​សារីរិកធាតុ នៅ​ក្រុង​បាគន (ភូមា) ២៣
៩- ព្រះ​ចេតិយ​បូរាណ នៅ​វត្ត​យាគយី (ស្រុក​ព្រហ្មេ (ភូមា) ៤១
កម្ពុជា

Category: