អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ២ ឆ្នាំ​ទី ៨ ខ្សែ​ទី ១២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជី​រឿង  
១- បរិវដ្ដ​គមនាគម ដំណើរ​អង់តួរណេរ​ក្នុង​ដែន​កូសាំងស៊ីន សេចក្ដី​សរុប្ប --ព្រះ​សាសន​សោភ័ណ ជ ណាត រៀបរៀង (ត​ចប់) ១៥៩
២- ខេមាខេម​សរណ​កថា --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១៨១
៣- លោក​ន័យ ពាក្យ​កាព្យ របស់ --លោក​វង្សា​សារពេជ្ញ នង តែង ១៩៣
៤- សប្បុរិស​ធម៌ ពាក្យ​កាព្យ --បាន តេង គ្រូ​បង្រៀន រៀបរៀង ២១៣
៥- រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ រឿង​ប្រោះ​ខ្លា​ងាប់ ២២៥
រូប​ក្រៅ​រឿង​ផ្សេង ៦- ព្រះ​ប្រាង្គណ៍​បញ្ចុះ​ព្រះ​សារីរិកធាតុ នៅ​ក្រុង​មណ្ឌលេ (ភូមា) ១៧៩
កម្ពុជា

Category: