អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ២ ឆ្នាំ​ទី ៨ ខ្សែ​ទី ១០ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

A-ឆ្នាំ​គម្រប់ ៨  
B-ឆ្នាំ​គម្រប់ ៨ (១០-១១-១២)  
D-បញ្ជី​រឿង  
១- បរិវដ្ដ​គមនាគម ដំណើរ​អង់តួរណេរ​ក្នុង​ដែន​កូសាំងស៊ីន --ព្រះ​សាសន​សោភ័ណ ជ ណាត ចាងហ្វាង​រង សាលា​បាឡី រៀបរៀង (ត)
២- ខេមាខេម​សរណ​កថា --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ៣៣
៣- សាសនទីវាទ ពាក្យ​កាព្យ --ឃុន​ស្នេហា ហិម តែង (ត​ចប់) ៤៣
៤- រឿង​ធ្មេញ​ជៃ​បណ្ឌិត សេចក្ដី​ចាស់ (ត) ៥៣
រូប​ក្រៅ​រឿង​ផ្សេង ៥- ជួង​សម្រិទ្ធិ ១ ស្ដេច​ភូមា​សាង​ទុក​នៅ​វត្ត​បតទាវតី ក្រុង​អមរ​បុរ ៣១
៦- កូន​ក្មេង​ភូមា​តែង​ខ្លួន​រៀប​ហែ​ទៅ​បួស ៤១
កម្ពុជា

Category: