អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ២ ឆ្នាំ​ទី ៧ ខ្សែ​ទី ៩ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ៩  
១- បុណ្យ​បញ្ចុះ​សីមា​ នៅ​វត្ត​បឋម​វានិការាម នៅ​ទីកង់ឡឺរ៉ុឡង់ (ឆ្លូង​លើ ) --ព្រះ​មហា​ហួត​ ក្រុម​ជំនុំ​ប្រែ​ ព្រះ​ត្រៃបិដក​ អធិប្បាយ ១៣៧
២- រឿង​ស្ដេច​ ឧទយន​ ដក​យក​ពី​សេចក្ដី​ល្បង​អំពី​គុណាពវ្យ​ នឹង​ព្រឹហត្តថា​ របស់ លោក​ហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ចេញ​ពី​ភាសា​បារាំងសែស​មក​ជា​ភាសា​ខ្មែរ (ត) ១៦៣
៣- សាសន​ប្រវត្តិ --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត​នៅ​ព្រះ​រាជ​បណ្ណាល័យ រៀបរៀង (ត) ១៧៧
៤- អធិប្បាយ​ពី​ស្រុក​ភ្នង  
៥- បញ្ជី​សៀវភៅ​ដែល​ព្រះរាជ​បណ្ណាល័យ​បោះពុម្ពផ្សាយ ខ្សែ១  
រូបថត​ក្រៅ​រឿង -ផ្លូវ​ចូល​ទៅ​ទ្វារ​ជ័យ​ប្រាសាទ​អង្គរ​ធំ​ រូប​លេខ​១​ នឹង​លេខ​២ ១៣១- ១៣៣
កម្ពុជា

Category: