អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ២ ឆ្នាំ​ទី ៧ ខ្សែ​ទី ៧ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

AA-កម្ពុជសុរិយា​ សៀវភៅ​ទស្សនាវដ្ដី  
D-បញ្ជីរឿងខ្សែ៧  
១- បុណ្យ​សម្ពោធ​ឆ្លង​ព្រះ​ពុទ្ធ​រូប​សិលា​ នៅ​ទី​ក្រុង​នគរ​ធំ --ព្រះ​មហា​ពិទូរ​ក្រសេម​ គន្ថរចន​បណ្ឌិត​នៅ​ព្រះ​រាជ បណ្ណាល័យ​ រៀប​រៀង
២- រឿង​ស្ដេច​ឧទយន​ ដក​យក​ពី​ស្ដេច​ល្បង​ អំពី​គុណាពវ្យ​នឹង​ព្រឹហត្កថា​ របស់​លោក​ ហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ពី​ភាសា​បារាំង​មក​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ២៩
៣- សាសន​ប្រវត្តិ​ --ព្រះ​មហា​ពិទូរ​ ក្រសេម​ គន្ថរចន​បណ្ឌិត​ នៅ​ព្រះ​រាជ​បណ្ណាល័យ​រៀង​រៀង (ត) ៤៧
៤- រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ​ ដែល​មិន​ទាន់​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ :  
១- អំពី​ក្បួន​ដែល​ទេវតា​សែក​សោយ ៧១
២- អំពី​ប៉ុស្ត​កំពង់​ធំ ៨១
៣- អំពី​ខ្មោច​ចូល​ដប ៨៣
-ព្រះ​រូប​ព្រះ​ករុណា​ នឹង​ស្ដេច​លាវ
កម្ពុជា

Category: