អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ២ ឆ្នាំ​ទី ៧ ខ្សែ​ទី ១១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ១១  
១- សេចក្ដី​សរសើរ​គុណ លោក​ល្វី ហ្វីណូត៍ ៤៧
២- សាសន​ប្រវត្តិ --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៥៩
៣- រឿង​ស្ដេច​ឧទយនៈ ដក​យក​ពី​សេចក្ដី​ល្បង អំពី​គុណាពវ្យ នឹង​ព្រឹហត្តថា របស់​លោក​ហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការ​ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ចេញ​ពី​ភាសា​បារាំងសែស មក​ជា​ភាសា​ខ្មែរ (ត) ៦៥
៤- សេចក្ដី​កត់​ហេតុ​រឿង​ប្រជុំ ជា​កិត្តិយស នៅ​ទ្រីតុង ខែត្រ​មាត់​ជ្រូក ៧៣
៥- រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ​ដែល​មិន​ទាន់​ចេញ​ផ្សាយ គឺ​រឿង​ខ្លាឃ្មុំ នឹង​ដើម​ពង្រ ៧៩
រូបថត -ព្រះ​រូប​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់ សាវ៉ាង នឹង​រូប​លោក ដេឡេគេ នៅ​ទ្រីតុង ខែត្រ​មាត់ជ្រូក ៧១
-រូប​លោក​ល្វី ហ្វីណូត៍ តាំង​ធ្វើ​បុណ្យ​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​លោក នៅ​ព្រះ​រាជ​បណ្ណាល័យ ៥១
កម្ពុជា

Category: