អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ១ ឆ្នាំ​ទី ៨ ខ្សែ​ទី ៤ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជី​រឿង  
១- សេចក្ដី​អធិប្បាយ​អំពី​បុរាណ​វត្ថុ នៅ​ពិពិធភណ្ឌ​វត្ត​ពោធិ​វាល (ត​ចប់)
២- រឿង​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​របស់ យីប៉ុន លោក បូណូ រៀប​រៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ១៩
៣- ដោយ​ប្រការ​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ ដែល​គេ​គោរព​ព្រះ​បរម​សម្មាសម្ពុទ្ធ​នៅ​ស្រុក​ចិន​លោក​ បូណូ រៀប​រៀង--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ (ត) ៤៣
រូប​ផ្សេងៗ - ព្រះ​ពុទ្ធ​រូប រចនា​យឺប៉ុន ១៥
- រូប​ភ្នំ​តូច​នៅ​ស្រុក​មណ្ឌលេ (ភូមា) សឹង​ពេញ​ទៅ​ដោយ​អារាម​ស្ថាន ៤១
- រូប​ក្លោង​ទ្វារ​ហោ​ត្រៃ ១ នៅ​វត្ត​តេក​តាវ ស្រុក​មណ្ឌលេ (ភូមា) ៤៩
កម្ពុជា

Category: