អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ១ ឆ្នាំ​ទី ៨ ខ្សែ​ទី ៣ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជី​រឿង  
១- សេចក្ដី​អធិប្បាយ​អំពី​បុរាណ​វត្ថុ​នៅ​ទី​ពិធភណ្ឌ វត្ត​ពោធិ​វាល លោក​ហង់​រ៉ឺ ប៉ារ​ម៉ង់​ចេ នឹង លោក រដាលេត៍ រៀប​រៀង --ក្រមការ​ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ៨៧
២- ដោយ​ប្រការ​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​ដែល​គេ​គោរព​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​នៅ​ស្រុក កោរេ ស បូណូ រៀប​រៀង --ក្រមការ​ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ (ត​ចប់) ១០៧
៣- សាសន​ប្រវត្តិ --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត រៀប​រៀង (ត) ១១៥
៤- រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ ដែល​មិន​ទាន់​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ គឺ​រឿង​អាពុក​ក្មេក​រើស​កូន​ប្រសា ១២៥
រូប​ផ្សេងៗ -រូប​ព្រះ ចេតិយ​ទីប​មាស នៅ​ក្រុង​មណ្ឌលេ ១០៥
-ព្រះពុទ្ធ​រូប​កក្កុសន្ធ នៅ​ខាង​លិច​វិហារ​អានន្ន ស្រុក​បាតន (ភូមា) ១១៧
កម្ពុជា

Category: