អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ១ ឆ្នាំ​ទី ៨ ខ្សែ​ទី ២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជី​រឿង  
១- របៀប​បុណ្យ​ព្រះ​រាជ​ទាន​ព្រះ​ភ្លើង​ព្រះ​សព​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់ក្សត្រី ហរិរ័ក្ខ មណ្ឌា​ទិព្យម៉ាល (ហៅ​ថា មន្ថា) ៥៣
២- សាសន​ប្រវត្តិ ព្រះ​មហា​ពិទូរ --ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត រៀប​រៀង (ត) ៥៧
៣- ដោយ​ប្រការ​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​ដែល​គេ​គោរព​ព្រះ​បរម​សម្មាសម្ពុទ្ធ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ឥណ្ឌា ស បូណូ រៀប​រៀង--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ (ត​ចប់) ៦៧
៤- រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ ដែល​មិន​ទាន់​បោះពុម្ព​ផ្សាយ រឿង​ចៅ​សុខ​ចៅ​សៅ ៧៧
រូប​ផ្សេង - រូប​ទ្វារ​ហោ​ធម្ម​មន្ទីរ អគ្គមហេសី​ស្ដេច​ភូមា​ទ្រង់​សាង ៥៩
- រូប​ព្រះ​ចេតិយ​លោកា​នន្ទ ស្ដេច​ភូមា​សាង បញ្ចុះ​ព្រះ​ទន្ត​ធាតុ​ព្រះ​ពុទ្ធ​អង្គ ៦៩
កម្ពុជា

Category: