អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ១ ឆ្នាំ​ទី ៧ ខ្សែ​ទី ៤-៥-៦ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

A-ព្រះ​រាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
B-លេខ​នឹង​ logo  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពី​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​ពេជ្រ​រត័ន៍ មកទត​កិច្ចការ​របស់ --ក្រុម​ពុទ្ធ​សាសន​បណ្ឌិត្យ
២- អំពី​ទស្សនាការ​ទី​សាន៌ាថ ជា​ទី​សំវេជ​ស្ថាន​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​ស្រង់​យក​ពី​ទស្សនាវដ្ដី "មហា​ពោធិ" ១១
៣- សេចក្ដី​ស្រង់​ពី​រាឍ្វ​លោក​អាំងស្បកទ័រ​ត្រួត​សាលា​បឋម​វិជ្ជា ក្នុង​ខែត្រ​ស្រុក​ត្រាំង អំពី​សាលា​រៀន​ សម្រាប់​ជាតិ​ខ្មែរ​ក្នុង​ខែត្រ​នេះ ១២
៤- សាសន​ប្រវត្តិ បរិច្ឆេទ ទី ៨ --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត​នៅ​ព្រះរាជ​បណ្ណាល័យ​រៀប​រៀង ២១
៥- រឿង​ទំនៀម​ទំលាប់​ខ្មែរ -វិធី​សម្រាល​កូន ៤៥
៦a- រឿង​តា​ចាន់​រំលាក --ឃុន​អក្ខរា ឯក អធិប្បាយ ៥៣
៦b- រឿង​ប្លែក​នៅ​ស្រុក​កំពង់ធំ កាល​ពី​ឆ្នាំ ១៩០៥ ៦៨
រូប​ប្ដិត​ពុម្ព -ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​ពេជ្ររ័តន៍ ព្រម​ទាំង​កុង្សីយ៍​សេនាបតី នឹង​នាហ្មឺន​បារាំងសែស
រូប​ថត​ក្រៅ​រឿង ៧- ក្លោង​ទ្វារ​ប្រាសាទ​បន្ទាយ​ស្រី​ឆ្លាក់​រឿង​មហា​ភារត ១ កន្លែង​អសុរ​បង​ប្អូន​ពីរ​នាក់ សុន្ទ​នឹង​ឧបសុន្ទ ច្បាំង​គ្នា​ ដណ្ដើម​នាង​អប្សរ​ឈ្មោះ​តិលោត្តមា ១៩
កម្ពុជា

Category: