ស្វាគមន៍​មក​កាន់​បារខែម សីហនុ!

សួស្ដី​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា,

យើង​មាន​សេចក្ដី​រីករាយ​នឹង​ប្រកាស​ថា ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ២០១៣ នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ជា​ផ្លូវការ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៧ ដល់ ០៨ ខែ​ធ្នូ។ កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ធ្វើ​នៅ​សាខា​សាកល​វិទ្យាល័យ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ។

បារខែម សីហនុ គឺ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ពីរ​ថ្ងៃ ដែល​ប្រមូល​ផ្ដុំ​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក IT អ្នក​មាន​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត អ្នក​ជំនួញ សង្គម​ស៊ីវិល និង​សិស្សានុសិស្ស ដោយ​មាន​របៀប​វារៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បី​បង្កើត​កម្លាំង និង​តាម​ឲ្យ​ទាន់​ស្ថានភាព​បច្ចេក​វិទ្យា។

អ្នក​រៀបចំ​បារខែម សីហនុ

កម្ពុជា