ទាក់​ទង​​យើង​ខ្ញុំ

ប្រសិន​លោក​អ្នក​មាន​បំណង​ចង់​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ អំពី​អង្គការ​ឬ​កម្មវិធី​របស់​យើង​ខ្ញុំ ឬ​មាន​មាន​បំណង​ចង់​ផ្តល់​ជា​មតិ​យោបល់​អំពី​តំបន់​បណ្តាញ សូម​ទាក់ទង​យើង​ខ្ញុំ​តាម​រយៈ​អាស័យ​ដ្ឋានដូច​ខាង​ក្រោម៖

ការ​សាកសួរ​ពត៌មាន​ទូទៅ​ ​អំពី​អង្គការ​និង​កម្មវិធី
openinstitute [at] open.org.kh

មតិ​យោបល់​ឬ​ចម្ងល់​ផ្សេង​ៗ​អំពី​តំបន់​បណ្តាញ
webmaster [at] open.org.kh

ការិយាល័យរបស់​យើងខ្ញុំ​មានអាស័យដ្ឋាន​៖

អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ
ផ្ទះ​លេខ​ ៨ ផ្លូវ​លេខ​ ៣៥២
សង្កាត់​បឹង​កេង​កង​១ ខណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ​លេខ៖ ០២៣ ២២៤ ៨២១
ប្រអប់​សំបុត្រលេខ ១៥៥២
ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

សូម​ប្តូរ​ [at] ទៅជា​ @ និង​ដកចេញ​រាល់​ការ​ដកឃ្លា​ នៅ​ពេល​បញ្ចូល​អក្សរ​ទាំងអស់​ទៅ​ជា​អាស័យដ្ឋាន​សារអេឡិចត្រូនិច​។

កម្ពុជា