ការវិភាគ​ទាន

យើង​ខ្ញុំ​សូម​ស្វាគមន៏​និង​វាយ​តំ​លៃ​ខ្ពស់​ នូវ​រាល់​វិភាគ​ទាន​របស់​លោក​អ្នក​ ​ដែល​​នឹង​ជួយ​អោយ​យើង​ខ្ញុំ​អាច​ពង្រីកបាន​​នូវ​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធីរបស់​អង្គការ​ ។ វិភាគទាន​នឹង​​ត្រូវ​បាន​ទទួល​យក​សម្រាប់​ការ​គាំទ្រ​កម្មវិធី​ឬ​ ទ្រទ្រង់​​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អង្គការ រួម​មាន​៖

  • កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ភាសា​ខ្មែរ
  • គំរោង​ស្ត្រី
  • ការ​សិក្សា​តាម​រយៈអេឡិចត្រូនិច
  • ព្រឹត្តិប័ត្រ​ The Mirror និង​កញ្ចក់​សង្គម
  • ប្រតិបត្តិការ​របស់​អង្គការ

ប្រសិន​លោក​អ្នក​មាន​បំណង​ជួយ​ជា​វិភាគទាន​សូម​ផ្ញើ​សារ​អេឡិចត្រូនិច​​មក​កាន់​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ​ដែល​មាន​អាស័យដ្ឋាន​ openinstitute [at] open [dot] org [dot] kh ឬទូរស័ព្ទ​មកកាន់​លេខ +​៨៥៥​ ២៣ ២២២៨១៩។

កម្ពុជា